Omü 2017 – 2018 Kesin Kayıt Klavuzu

2017-2018_kesinkayit

ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilmiş olan öğrenciler, kesin kayıt işlemlerini, e-devlet sistemi üzerinden elektronik ortamda veya Üniversitemize bizzat gelerek yaptırabileceklerdir. Özel yetenek sınavı sonucu kayıt hakkı elde eden öğrenciler, kesin kayıt işlemlerini bizzat gelerek yapmak zorundadır.

Süresi içinde ilk kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler, Üniversite’ye kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

Başka bir yükseköğretim kurumunun lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler, aynı anda Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde lisans öğrenimi göremez. Veya başka bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler, aynı anda Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde ön lisans öğrenimi göremez.

 

Önemli Hatırlatma

ÖSYM’den öğrencinin yerleşme bilgileri, Milli Eğitim Bakanlığı sisteminden lise mezun bilgisi, Askeralma Dairesi Başkanlığı sisteminden askerlik durum bilgisi, YÖKSİS öğrenci verisi üzerinden başka denk bir programa kayıtlı olup olmadığı bilgisi sorgulanacak olup; bu kontrollerden herhangi birine takılan öğrenciler, elektronik kayıt yapamayacaklardır. Bu durumdaki öğrenciler 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında Üniversitemize gelerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 

Kesin Kayıt Merkezi

Öğrenci kesin kayıt işlemleri, üniversitemiz Kurupelit Kampüsü içerisinde yer alan Yaşam Merkezinde oluşturulacak kayıt merkezinde yerine getirilecektir.

Öğrencilerimizin kesin kayıtları 30 saniye gibi kısa sürede tamamlanacak ve artık üniversitemizin kayıtlı birer öğrencisi olacaklardır.

Kayıt işlemi sonrasında kayıt alanında oluşturulan bilgilendirme stantları ile öğrencilerimiz donanımlı hale gelmeleri sağlanacaktır.

 

Kesin kayıt merkezinde kayıt yaptıracak öğrenciler ve kayıt tarihleri

E- devlet sistemiden kayıt yaptırmayanlar – Tüm Bölüm ve Programlar

Kayıt Tarihleri: 14-18 Ağustos 2017

Kayıt Merkezi: OMÜ Yaşam Merkezi

Kayıt İçin İstenen Belgeler: Aşağıda isimleri bulunan programlar dışındaki programlardan belge talep edilmez.

Devlet Konservatuvarı – Geleneksek Türk Müzikleri Bölümü

Kayıt Tarihleri Asıl Kayıt; 22-23 Ağustos 2017

Yedek Kayıt; 24-25 Ağustos 2017

Kayıt Merkezi: OMÜ Samsun Devlet Konservatuvarı Kayıt İçin İstenen Belgeler: Lise diploması, 2 adet fotoğraf, 29 yaşından büyük adayların (erkek) askerlik şubelerinden alacakları askerlik durum belgesi

Eğitim Fakültesi – Müzik Öğretmenliği ve Resim-İş Öğretmenliği Bölümü

Kayıt Tarihleri Asıl Kayıt; 21-22 Ağustos 2017

Yedek Kayıt; 23-24 Ağustos 2017

Boş Kalan Kontenjan Kayıt; 28 Ağustos 2017

Kayıt Merkezi: Öğrenci Bürosu (OMÜ AKM Karşısı) Kayıt İçin İstenen Belgeler Lise diploması, 2 adet fotoğraf, 29 yaşından büyük adayların (erkek) askerlik şubelerinden alacakları askerlik durum belgesi

 

Eğitim Fakültesi – Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü

Kayıt Tarihleri 14-18 Ağustos 2017

Kayıt Merkezi: OMÜ Yaşam Merkezi

Kayıt İçin İstenen Belgeler: Konuşma, işitme ve görme engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu

 

Sivil Havacılık Yüksekokulu – Havacılık Yönetimi

Kayıt Tarihleri: 14 Ağustos 2017 08.00-16.00

Kayıt Merkezi: OMÜ Yaşam Merkezi

Kayıt İçin İstenen Belgeler: Havaalanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunması Mesleği veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak (işitme kaybı eksikliği, görme kaybı eksikliği vs)

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu – İlk ve Acil Yardım Programı

Kayıt Tarihleri 14 Ağustos 2017 (08.00-16.00)

Kayıt Merkezi: OMÜ Yaşam Merkezi Kayıt İçin İstenen Belgeler Üniversitelerin tıp fakültelerinden veya devlet hastanelerinden alınacak

ağlık kurulu raporu: (Sağlık kurulu raporunda aşağıdaki hususların yer alması zorunludur.)

Sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduğunun ifade edilmesi,

Boy ve kiloların belirtilmesi (Programa kayıt olabilmek için; erkek öğrenciler 1,65 m’den, kız öğrenciler ise 1,60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olma şartlarını taşımalıdır)

Kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olduğunun belirtilmesi gerekmektedir

 

Öğrenci Kimlik Kartları

Öğrenci Kimliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi olduğunuzu gösteren bir belge niteliğinde olmasının yanı sıra, Üniversite içinde çeşitli hizmetlerden yararlanmanızı sağlamak üzere de kullanılabilir. Ayrıca öğrenci kimlik kartları yemek kartı olarak ta kullanılmaktadır. Üniversite’ye yeni kayıt olan lisans öğrencileri, öğrenci kimlikleri, 18 Ağustos 2017 tarihinden itibaren kayıtlı oldukları Fakülte/Yüksekokullarından alabileceklerdir.

 

İndirimli Seyahat Kartı (SAMKART)

İndirimli seyahat kartını (Sam-Kart) kesin kayıt için kayıt merkezine gelen öğrencilerimiz, kayıt alanında teslim alabileceklerdir. Kesin kayıtlarını e-devlet sistemi üzerinden yerine getiren öğrencilerimiz ise indirimli kartlarını SAMULAŞ satış noktalarından temin edebileceklerdir.

 

Kurumsal e-posta Adresi

Öğrenci bilgi yönetim sistemine giriş şifresini oluşturduğunuzda sistem sizler için bir kurumsal e-posta adresi oluşturmaktadır. Sisteme girişi için başında (o) harfi olmadan öğrenci numaranız@stu.omu.edu.tr kullanıcı adı ve ubs giriş şifrenizi yazarak kurumsal e-posta adresini kullanabileceksiniz.

 

Ders Kayıt İşlemleri

Ders kayıtları; öğrenciler tarafından, Öğrenci Bilgi Sistemi ubs.omu.edu.tr üzerinden yapılır.

Kayıt olunacak derslerin seçimi ve kayıtların tamamlanması ve danışman onay işlemlerinden öğrencinin kendisi sorumludur.

Ders kayıt ve danışman onay işlemini yerine getirmeyen öğrenci ders ve sınavlara katılamaz.

Ders kayıtları ile ilgili videoyu izleyiniz. http://oidb.omu.edu.tr/files/files/KAYITLAR.mp4

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanan ders kayıt kılavuzunu inceleyiniz.

 

Muafiyet Başvurusu

Daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda alıp başarılı olduğu dersleri bulunan öğrencilerin müfredatlarında var olan derslerden muafiyet talepleri eğitim öğretim başlamasından itibaren üç hafta içerisinde yapılmak zorundadır. Muafiyet başvuruları bir dilekçe ile eğitim gördükleri birime yapılır.