Neden Doğankent

Doğankent eğitim ve konaklama kurumları; şeffaf ve hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket eden, özellikle güvenilirlik konusunda güçlü bir alt yapıya sahip, çalışanlarına karşı adil ve kurumda konaklayan bütün misafirlerine evlerinde olma duygusunu yaşatabilen kişiler arasında hiçbir görüş ve fikir ayrılığı ayrımı yapmayan, çeşitliliğe saygı duyan, hakkaniyete ve liyakate önem veren, görev tanımının sınırlarını aşmaya hazır, yaptığı işi daha iyi yapabilmek için değişimi zorlayan ve katma değer üreten bir kurum olarak aşağıdaki temel ilkelere uygun hareket etmektedir.

Öngörü

Doğankent Eğitim ve Konaklama Kurumları, bütün çalışmalarında öngörü ile plan yapar. Plan Alternatiflerini sürekli geliştirir.Kurumda kalan bireylerin proaktif davranarak inisiyatif ve sorumluluk almalarını ve bunu hayatlarının her döneminde yaşamlarında uygulayabilecekleri kazanımlar haline getirmeyi hedefler. Sonuçlardan kurumsal ve bireysel tecrübe edinilmesi ve sağlanılan faydanın herkese uygun olabilecek şekilde gelişmesi ilk önceliklerindendir.

Saygı

Doğankent Eğitim ve Konaklama Kurumları, kurumsal çevresindeki (toplum ve tüm paydaşlar) ve doğal çevresindeki değerlere saygılı ve duyarlıdır. Doğankent tüm organizasyonlarında toplumsal norm ve değerleri öncelikle gözetir. Doğankent, birey hak ve özgürlüklerine inanır ve saygı gösterir, kendi görev alanında bu hak ve özgürlüklerin genişlemesi için çaba gösterir, sürdürülebilirlik ve çevreye saygı anlayışının gelişmesinde örnek olmayı amaçlar.

Estetik

Doğankent Eğitim ve Konaklama Kurumları, toplum ve kendi çalışanları ve öğrencileri açısından spor, sanat, kültürel geleneklerimize değerlerimize ve bunlara bağlı estetik kazanımlara önem verir.Bütün kültürel ve estetik değerlerin toplumda ve sahip olduğu bütün kurumlarda yaygınlaşması ve örnek olması için çalışmalarını planlar.

Katılımcılık

Doğankent Eğitim ve Konaklama Kurumları, konaklayan misafirlerinin çalışanlarının bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılmalarını sağlar.Doğankent, çatısı altındaki tüm paydaşlarının görüş ve düşüncelerine değer vererek birlikte oldukları tüm zaman aralığında bu görüş ve düşünceleri doğrultunuda hareket eder.